Tegenexpertise Brandschade

Tegenexpertise Brandschade nodig? De definitie van een verzekerd brand schadegeval is sinds 1979 vastegelgd en conform vastgelegd in de meeste polissen. Ook zaken zoals : smelten, verschroeien, verkolen, … worden door de meeste polissen gedekt. echter specifiek voor iedere verzekerings maatschappij.

En niet te vergeten dat alle gevolgschade zoals rook en roetschade en schade door bluswater en hulpdienst aktiviteiten mee opgenomen wordt in de schadelijst.

Tegenexpertise Brandschade aanvragen

Tegenexpertise brandschadeBrandschade is nog steeds de hoofdwaarborg bij uw brandverzekering. Hier treedt dan ook dikwijls de grootste schade op zowel aan gebouw als aan de inhoud. Bij brand dient men ook rekening te houden of het huis zelf bewoond is of indien het vastgoed verhuurd was. Tenzij er dadelijk kan vastgesteld worden dat de brand accidenteel was, zal er ook een onderzoek naar de oorzaak gevoerd worden. Ook andere gebouwen/personen bij een brand van uw eigendom. Als Tegenexpert zullen we in deze blog telkens een aantal aspecten verder toelichten teneinde zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.

Vraag vrijblijvend info of een afspraak

Contacteer ons voor een Tegenexpertise Brandschade  Bel: 0471 55 95 97 of mail: info@gillis-expertises.be

Gillis Expertises “Tegenexpertise Brandschade” , als privé expert of tegenexpert na brandschade, zal samen met uw makelaar uw polis bestuderen, om U te laten genieten van de best mogelijke voorwaarden voor uw specifiek schadegeval – brand. Bij een Tegenexpertise Brandschade wordt er een gedetailleerde schadelijst opgemaakt voor de reiniging, gebouw reconstructie en verlies van inhoud die zal voorgelegd worden aan uw verzekeraar.

In alle brandverzekering en familiale polissen is er wettelijk een voorziening die U toelaat uw eigen Tegenexpertise Brandschade aan te stellen voor het begroten van de schade en te bemiddelen in de schadevergoeding. De kost van een Tegenexpertise Brandschade wordt volgens barema’s bepaald in de Algemene Voorwaarden van uw polis. Deze kost wordt bovenop de schadevergoeding betaald, wat maakt dat het aanstellen van uw tegenexpert voor een Tegenexpertise Brandschade gratis is

Meer over een Prive Expert / TegenExpertise bij brandschade

Wist jij dat je bij alle schadegevallen in het kader van je brandverzekering het recht hebt om een eigen expert of een tegenexpert aan te stellen? Wist je ook dat deze dienstverlening wordt vergoed door je verzekeringsmaatschappij en jou niets kost?

Waarom schakel je bij schade best een eigen expert in?

Krijg je te maken met brand, dan stelt je verzekeringsmaatschappij zelf een expert aan. Die komt ter plaatse de schade vaststellen. Deze expert is ervaren in het regelen van schadegevallen en kent de polisvoorwaarden meestal beter dan jijzelf. Echter, de expert vertegenwoordigt de verzekeringsmaatschappij en zal altijd de kosten van de schade zo laag mogelijk begroten.

Dit betekent vaak dat de maximale schadevergoeding niet wordt uitbetaald of dat bepaalde schadeposten minimaal worden ingeschat. Veel verzekerden gaan daar blindelings mee akkoord of beseffen niet goed wat ze precies ondertekenen. Vind je de voorgestelde schadevergoeding te laag? Raadpleeg dan een Tegenexpertise Brandschade in. Weet ook dat elke brandverzekering in België voorziet dat je als verzekerde bij iedere gedekte schade het recht hebt om een eigen expert – ook wel privé-expert of tegenexpert genoemd – aan te stellen.